Don Rigobertove bilježnice - M. V. Ljosa

Pitanje prirode umjetnosti i slobode u romanu Don Rigobertove bilježnice.