Sveta knjiga vukodlaka - Viktor Peljevin

The Sacred Book of the Werewolf - Victor Pelevin, Andrew Bromfield

O romanu Sveta knjiga vukodlaka, sa posebnim osvrtom na pitanje postmodernističkih elemenata djela te pitanje ponavljanja kao jednog od ključnih pojmova romana.