Riječi koje stvaraju svijet

Pretvaranje misli, slika, mirisa, oblika, prošlosti, budućnosti, vremena, okusa u riječi koje su tu, ispred, u tom trenutku. Ispunjenje želje za proživljavanjem više života... 

http://lavirinti.wordpress.com/2013/06/26/rijeci-koje-stvaraju-svijet-o-knjizevnosti/#more-48