Sole

Don Rigobertove bilježnice - M. V. Ljosa

Pitanje prirode umjetnosti i slobode u romanu Don Rigobertove bilježnice.

Timor mortis - Slobodan Selenić

Timor mortis - Slobodan Selenić

Elementi identiteta, mentaliteta i stranosti u romanu Timor mortis.

Sveta knjiga vukodlaka - Viktor Peljevin

The Sacred Book of the Werewolf - Victor Pelevin, Andrew Bromfield

O romanu Sveta knjiga vukodlaka, sa posebnim osvrtom na pitanje postmodernističkih elemenata djela te pitanje ponavljanja kao jednog od ključnih pojmova romana.

Riječi koje stvaraju svijet

Pretvaranje misli, slika, mirisa, oblika, prošlosti, budućnosti, vremena, okusa u riječi koje su tu, ispred, u tom trenutku. Ispunjenje želje za proživljavanjem više života... 

http://lavirinti.wordpress.com/2013/06/26/rijeci-koje-stvaraju-svijet-o-knjizevnosti/#more-48